U bent hier

Zoetwaterschorren

In het zoetwatergedeelte van het Scheldestuarium en haar zijrievieren kun je aan de planten duidelijk zien dat daar nog getijden zijn. Deze zoetwaterschorren en -slikken zijn binnen Europa een zeer zeldzaam habitattype geworden. Op lagere plaatsen groeit het riet, en op hogere wilgen. De wilgenvloedbosjes of grienden staan bij springtij onder water. Dit groen trekt heel wat vogels aan, in de lente komt de blauwborst, de kleine en de grote karekiet nestelen in het riet. In de winter komen de wintertalingen overwinteren op de voedselrijke slikken.