U bent hier

Driekantige bies

De meeste biezen hebben een ronde stengel, maar deze is juist driekantig, vandaar zijn naam. Het is een moerasplant die stevig gebouwd is. Daardoor kan hij goed tegen golfslag. Het was vroeger één van de kenmerkende pionierplanten op de zoetwaterschorren in de Belgisch-Nederlandse delta. Door vervuiling en verkeerd oeverbeheer is deze plant vrijwel verdwenen. Nu de rivieren weer wat schoner worden komt de driekantige bies weer een beetje terug. De driekantige bies groeit op open, zonnige plekken in ondiep, voedselrijk zoet water.