U bent hier

Zeeweegbree

Zeeweegbree smaakt prima, vraag het maar aan de rotganzen! De plant komt voor in kweldervegetaties en op dijken. Om te kiemen heeft zeeweegbree zoet water nodig, maar daarna kan hij in een zoute omgeving leven. De plant groeit vooral op zeedijken en kwelders. Hij is in Nederland vrij algemeen in het deltagebied en het waddengebied. Ook komt hij voor op enkele plaatsen langs het IJsselmeer in Friesland. Op natte, slikkige plekken is de zeeweegbree een grote plant met brede getande bladeren. Op droge plekken waar het zoutgehalte wisselt is het een kleine plant met smalle gaafrandige bladeren.