U bent hier

Spiesmelde

Spiesmelde is in Nederland en België een heel gewone plant. Hij komt vooral voor op het humusrijke vloedmerk en ook aan de rand van de kwelders en schorren. Ook tussen de stenen van zeedijken kan je spiesmelde vinden. Meer in het binnenland vind je hem op vochtige, kleiachtige, stikstofrijke grond zoals aan rivieroevers, en soms op bouwland, op mesthopen en in bermen. Spiesmelde is eetbaar. Per slot van rekening is het een verre neef van spinazie!