U bent hier

Zeeraket

Het leven op het strand is hard voor een plant, maar zeeraket kan er overleven. In de zeereep, de eerste duinenrij, en op het strand kom je hem vaak tegen. Zijn bladeren lijken op die van vetplanten. Opvallend zijn ook de lila, soms witte, bloemen. Hij leeft op ondergestoven dode planten en dieren. De afbraak daarvan levert de voedingsstoffen op die zeeraket nodig heeft. Op het strand groeit zeeraket - net zoals biestarwegras - dan ook meestal op het vloedmerk. Beide planten houden zand vast. Dat kan het begin zijn van een nieuw duintje.