U bent hier

Moeraswespenorchis

Moeraswespenorchis heeft prachtige bloemen. De plant is zeldzaam en is wettelijk beschermd. Hij komt voor op de waddeneilanden, in de Noord-Hollandse duinen en in het deltagebied. In België komt de soort bijna uitsluitend voor aan de kust en in de provincie Antwerpen. De plant heeft een kalkrijke, voedselarme en vochtige grond nodig en groeit het liefst op een zonnige plaats. Deze orchidee zie je vooral in natte duinvalleien. Hij bloeit daar op sommige plaatsen massaal. Je ziet veel wespen op de bloemen, vandaar zijn naam, maar ook zweefvliegen, kevers en mieren bezoeken regelmatig de bloemen van de moeraswespenorchis.