U bent hier

Duinen op Schiermonnikoog

De duinen op Schiermonnikoog zijn onder te verdelen: de duinen rond de Westerplas, de duinen ten noorden van dorp en polder, de oude duinen, de Kooiduinen, de Kobbeduinen, de stuifdijk en het Willemsduin. De duinvalleien, die op Schiermonnikoog gloppen worden genoemd, verdienen speciale aandacht, net als het Groene strand en het Groenglop. De duinen op Schiermonnikoog lijken veel op die van de andere waddeneilanden. Er is één verschil. In de duinen op Schiermonnikoog zit meer kalk in de grond dan op andere eilanden. Dit zorgt voor andere planten. Duindoorn en meidoorn houden van kalk en zijn dan ook veel te zien op Schiermonnikoog.