U bent hier

Tureluur

Je kunt er tureluurs van worden, van de eindeloos herhaalde zang van deze vogel in het voorjaar. Hij roept duizenden keren zijn naam. De tureluur is een weidevogel die ook regelmatig op kwelders en op het wad te zien is. Ze broeden in Nederland op vochtige graslanden en langs slootkanten. De grootste aantallen zijn in augustus en september te zien. Daarna trekken de vogels naar het zuiden om te overwinteren in het Middellandse Zeegebied. In deze periode is Nederland overigens niet tureluur-vrij. Tureluurs die in IJsland broeden komen in Nederland overwinteren.