U bent hier

Strandkweek

Strandkweek is familie van kweekgras, de bekende plaaggeest in moestuintjes. Strandkweek is de versie die goed tegen zout grondwater kan. Het is een middelhoge, grijsblauw getinte en wasachtige plant. Maar laat je niet door de naam misleiden: strandkweek groeit niet op het strand! Het is meer een plant van de kwelder (schor), de duinen en begroeide zeedijken. Waar strandkweek groeit zitten immers veel voedingsstoffen in de bodem, en dat heb je niet op het strand. In de winter slaat strandkweek voedsel op in zijn wortels. Net als kweekgras is het een taaie plant, die veel uitlopers maakt en zich daarmee snel kan uitbreiden. Hij verdringt andere kwelderplanten. Alleen zeeaster krijgt hij niet van zijn plek. Door vervuiling van de lucht met meststoffen groeit er steeds meer strandkweek op kwelders. Grazende dieren vreten de jonge planten wel, maar de oudere laten ze staan.