U bent hier

Zandhaver

Zandhaver is een van de grassen die belangrijk is voor het ontstaan van duinen, net als helm en biestarwegras. Het groeit vooral langs de zeereep. Het is beter bestand tegen zout dan helm en het heeft meer voedingsstoffen nodig. In noordelijke landen is zandhaver de belangrijkste plant van de duinvorming. Daar neemt het de plaats in die helm bij ons heeft.