U bent hier

Inktvissen

Inktvissen zijn hoog ontwikkelde weekdieren. Ze hebben goede  ogen. Het zijn snelle jagers die het voorzien hebben op kreeftachtigen, schelpdieren, vissen en andere inktvissen. De verschillende soorten inktvissen kun je in twee groepen verdelen: de achtarmen en de tienarmen. In  de Noordzee komt de kleine achtarm voor. Verder komen er vrijwel alleen tienarmige soorten voor: zeekatten en pijlinktvissen.

Abonneren op Inktvissen