U bent hier

Gewone zoutmelde

Gewone zoutmelde is een uitzondering in de ganzenvoetfamilie: het is een meerjarige plant. Het is op plaatsen met een zilte bodem een algemeen voorkomende plant. Toch is het aan de Vlaamse kust een zeldzame plant, en ook in Nederland komt gewone zoutmelde niet algemeen voor. Gewone zoutmelde groeit meestal buitendijks. Op oeverwallen, hoge ruggen op de kwelder, kan er een hele dichte vegetatie van ontstaan. Bij langdurig hoogwater, als de plant lang onder water staat, verliest gewone zoutmelde veel blad dat als vloedmerk achterblijft.