U bent hier

Zeeschelde

De Zeeschelde is het Belgische deel van de Schelde waar de getijden nog merkbaar zijn. Dat is het stuk stroomafwaarts van Gent tot aan de Belgisch-Nederlandse grens. In de Zeeschelde en de zijrivieren, zoals de Durme, Rupel, Nete en de Zenne, bestaan metershoge verschillen tussen hoog en laag tij. Bij Gent, waar sluizen het getij in de bovenloop van de Schelde tegenhouden, bedraagt het getijverschil nog steeds twee meter. De Zeeschelde is een in Europa unieke getijdenrivier. Een met slikken en -schorren langs de oevers in zoet tot zeer licht brak water. Het leven in deze rivier heeft zich vanaf 2007 – na het aanleggen van waterzuiveringsstations op de bovenloop – geleidelijk hersteld na tientallen jaren van ernstige vervuiling.