U bent hier

Knopbies

Knopbies leeft in duinvalleien en is erg belangrijk voor andere planten. Ze nemen veel zuurstof op en dat is goed voor de beluchting van de bodem. Ook kalk wordt opgenomen, en komt na het afsterven van de bladeren weer vrij. Daarom zijn plaatsen waar knopbies groeit gunstig voor andere planten om zich te vestigen. Knopbies is makkelijk te herkennen aan de donkerbruine, knopvormige aren. Konijnen eten graag knopbies en er leven diverse motvlindertjes en vliegen op de plant.