U bent hier

Groenwieren

Groenwieren vind je meestal vrij hoog langs de kuststrook. Grote delen van de dijk kunnen bij laagwater spekglad zijn door darmwier, dat de stenen helemaal kan bedekken. Groenwieren zijn groen omdat het naast bladgroen geen andere kleurstoffen bevat zoals bij rood- en bruinwieren. Het bladgroen dient voor het vastleggen van zonlicht. In Nederland komen ruim 60 soorten voor. Het thallus is meestal draadvormig, plaatvormig of buisvormig. Groenwieren komen meestal hoger voor in de getijdenzone dan rood- en bruinwieren.

Abonneren op Groenwieren