U bent hier

Zwaluwen en gierzwaluwen

Zwaluwen zijn sierlijke zandvogels die razendsnel door de lucht kunnen scheren. Wanneer er veel insecten zijn, vliegen groepen zwaluwen soms heel laag bij de grond, maar echt op de grond komen ze zelden. Ze zitten wel vaak keurig op een rijtje op een gespannen draad, zoals een electriciteitsleiding. Hun nesten maken ze tegen steile helingen of muren. Gierzwaluwen heten wel zwaluw, maar zijn niet echt familie van de zwaluwen. Ze zijn van een heel andere orde: de gierzwaluwachtigen.

Abonneren op Zwaluwen en gierzwaluwen