U bent hier

Wilde lijsterbes

Lijsterbes groeit het best op droge, voedselrijke grond. Hij komt voor op zand, leem en veen. Hij kan heel goed tegen vorst. Het was één van de eerste houtige planten die na de laatste ijstijd weer in Nederland groeiden. De boom heeft in de herfst volop oranje-rode bessen waar vooral lijsters en merels graag van eten. In het najaar zoeken veel trekvogels, zoals kramsvogels en koperwieken, voedsel op de waddeneilanden. Die komen dan vooral af op de bessen van lijsterbes, duindoorn en vogelkers. Voor mensen zijn lijsterbes-bessen niet zo lekker, en voor kinderen zelfs licht giftig bij grotere hoeveelheden.