U bent hier

Vlozegge

Als je door een veldje vlozegge loopt, lijkt het alsof je door vlooien besprongen wordt! Maar in werkelijkheid zijn dat de zaadjes van de plant. Vlozegge is een plant van vochtige schrale weilanden die vroeger veel te vinden waren in de Nederlandse duin- en veenweidegebieden. De soort is sterk achteruitgegaan. Dat komt door ontwatering, bemesting en ontginning. Hij staat op de Rode Lijst van beschermde plantensoorten.