U bent hier

Staande netten

Staande netten zijn netten die verticaal in het water staan of hangen. Om ze vertikaal te houden zijn er drijflichamen in de bovenpees en zinkers in de onderpees. Deze netten kunnen op de bodem worden geplaatst en vastgemaakt met een anker. Men noemt deze vorm van visserij ook wel 'staand want'. De netten kunnen ook in de waterkolom worden 'opgehangen' en meedrijven met de dominante stromingen. Men spreekt dan van drijfnetten. Afhankelijk van het materiaal waaruit de netten zijn opgebouwd, onderscheidt men kieuwnetten en warrelnetten.

Kieuwnetten

Het net is opgebouwd uit mazen die een vertikaal gordijn vormen. Vissen komen erin vast te zitten met hun kieuwdeksels. Gezien de wijdte van de mazen gereglementeerd is per soort, kunnen kleine exemplaren erdoorheen glippen en de grootste exemplaren niet gevat worden door het net. Kieuwnetten kunnen meerdere kilometers lang zijn. Doelsoorten verankerde kieuwnetten: benthische soorten zoals tong, wijting, zeeduivel … Doelsoorten drijfnetten: pelagische soorten zoals sardien, haring, zwaardvis, tonijn, pijlinktvis …

Warrelnetten of schakels

Het net is opgebouwd uit 3 lagen: een binnenste net en aan beide zijden ervan een wijdmazig net. De gevangen vissen raken verstrikt en komen steeds vaster te zitten bij het spartelen. Warrennetten kunnen, net zoals de kieuwnetten verankerd worden of drijvend in de waterkolom hangen. Doelsoorten verankerde warrelnetten: migrerende zalm en zeeforel. Doelsoorten drijvende warrelnetten: Haring, tonijn, pijlinktvis, haai.

CC-BY-NC, VLIZ & Ecomare 2019 - Laatst bijgewerkt: 2019.07.23