U bent hier

Schorrenzoutgras

Schorrenzoutgras kan goed tegen zout. Het staat altijd op natte plekken, bijvoorbeeld op kwelders en soms op dijken. Op ingepolderde kwelders kan schorrenzoutgras nog tientallen jaren blijven groeien. Schorrenzoutgras is minder fijn dan moeraszoutgras. Het groeit vaak in pollen en in de aren staan de bloempjes dicht bij elkaar. Het lijkt wel wat op weegbree. Soms sterft de pol in het midden af. Dan vormt het schorrenzoutgras een soort heksenkring, net als sommige paddenstoelen.