U bent hier

Flora van de schorren

De planten op de kwelder of het schor kunnen er tegen zo nu en dan door zout water overspoeld te worden. Door het achtergebleven zout in de bodem groeien ze wel veel langzamer. Veel soorten, waaronder lamsoor, bloeien massaal in de nazomer. Dit kleurt de hele kwelder, die dan op z'n mooist is. In de herfst sterven de meeste kwelderplanten af, sommige alleen bovengronds. Kweldergras blijft ook in de winter groen, als het niet te hard vriest. Zeekraal is een echte pionier van het natte deel van de kwelder.